Yabancılara yapılan 7 bin TL üstü satışlar için bankadan tahsilat zorunluluğu kaldırıldı « Güle Güle Gazetesi

22 Temmuz 2024 - 06:58

Yabancılara yapılan 7 bin TL üstü satışlar için bankadan tahsilat zorunluluğu kaldırıldı

Yabancılara yapılan 7 bin TL üstü satışlar için bankadan tahsilat zorunluluğu kaldırıldı
Son Güncelleme :

31 Ağustos 2022 - 18:09

243 views

Sayın Okurlar;

24/12/2015 Tarih ve 29572 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile; Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

459 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne aşağıdaki (h) bendi; 540 Seri Nolu VUK Genel Tebliği ile eklenmiştir.

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya

Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),”

Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu olmayacaktır. 23/07/2022 Tarihinden itibaren Türkiye de mal ve hizmet alım satımı yapan Yabancılar ve/veya Türkiye de ikameti olmayan Gerçek Kişiler den NAKİT DÖVİZ tahsilatı yapılabilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekiyor.

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.