• Dolar Alış / Satış: 3.961 / 3.968
  • Euro Alış / Satış: 4.885 / 4.894
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

Yolcu artık servis ve ikramı bir hak olarak görüyor

9 Kasım 2016
Yolcu artık servis ve ikramı bir hak olarak görüyor

GÜNÜMÜZDE hizmet sektörünün önemi bir kat daha arttı. Öyle ki hizmet piyasasında dolaşan sermaye, diğer tüm alanları geride bıraktı. Bu artış, ister istemez beraberinde rekabeti de getiriyor. Hali hazırda sektörde, kelimenin tam anlamıyla kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Hizmet satan çoğaldıkça, rekabet daha da kızışacaktır. Özellikle de, şehirlerarası yolcu taşımacılığında… Çünkü, bu alanda hem rakipler artıyor, hem de kalite standartları yükseliyor.

Yıllardır, kendi imkânlarıyla hizmet üreten otobüsçüler de, donanımı ve yapısıyla bu rekabete hazır olmak durumunda… Kısacası, en iyi mal ve­ya hiz­me­ti, en uy­gun fi­ya­ta sat­mak zo­run­da­sınız. Ak­si tak­tir­de re­ka­bet­te kay­be­der­si­niz. Çün­kü; gü­nü­müz in­sa­nı “eko­no­mik in­san”dır. Mal ve hiz­me­ti 40 kez dü­şü­nüp, kırk kez araş­tırıp son­ra satın alır…  Ken­di­mi­ze ba­ka­lım; biz de öy­le değil mi­yiz?

Oto­büs, ser­vis ara­cı, oto­mo­bil v.s. alırken kılı kırk yarmıyor mu­yuz? He­nüz ço­ğu­muz fark et­me­se de, artık yol­cu­muz da böy­le yapıyor.

Yol­cu; oto­bü­sün en kon­for­lu­su­nu, ik­ra­mın en ka­li­te­li­si­ni, kap­tan, host ve hos­te­sin en il­gi­li ve gü­ler­yüz­lü­sü­nü is­ti­yor. Gü­ven­lik is­ti­yor, uy­gun fi­yat is­ti­yor… İs­tek­ler du­ra­ğan ol­sa ko­lay! Sü­rek­li de­ği­şi­yor ve is­tek­ler lis­te­si­ne her gün ye­ni­le­ri ek­le­ni­yor.

Hiz­met pi­ya­sa­sın­da yer al­mak ve­ya ye­ri­ni ko­ru­mak is­ti­yor­san, is­tek­le­ri aza­mi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek zo­run­da­sın.

İşte otobüsçünün gelip tıkandığı nokta da bu! Bir yandan rekabeti kazanmak için alıştırdığın yolcuya daha fazlasını vermek durumdasın, diğer taraftan da bunu yapacak imkanlar oluşturacaksın.

Şu an itibariyle bunu yapabilecek, daha doğrusu sürdürebilecek çok az firma var.

Ben, küçük firmaların gelecek yıllarda servisiymiş, ikramıymış gibi ciddi maliyetlerin üstesinden gelemeyeceğini düşünüyorum.

Bakın uçağa binen ikram istemiyor, servis istemiyor; bizden istiyor çünkü biz onları alıştırmışız. Bu alışkanlığı değiştirmeye kafa yoralım…

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

UYARI ; "gulegule.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Güle Güle Gazetesi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."