• Dolar Alış / Satış: 3.961 / 3.968
  • Euro Alış / Satış: 4.885 / 4.894
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

TAŞIMACILAR İYİ BİR SINAV VERDİ

29 Kasım 2016
TAŞIMACILAR İYİ BİR SINAV VERDİ

TBMM’deki tarihi buluşmanın öneminin farkında olan karayolu yolcu taşımacıları, toplantı için çok ciddi hazırlık yapmıştı. Yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından, tüm taşımacıları içeren 5 sorun, 5 tespit ve 5 çözüm önerisi belirlendi.

SEKTÖR gerek kendi içerisinde gerekse de devlet ricali ile bugüne kadar çok sayıda toplantı yaptı. Ancak tüm bu toplantılardan beklediği sonucu bir türlü alamadı. Bunun bir nedeni devletin soğuk durusu ise, diğer nedeni de toplantılara gerektiği gibi hazırlanılmamasıdır. Ancak  Türkiye’nin yönetildiği Meclis’te yapılan son toplantı, bu anlamda bir dönüm noktası oldu.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi, kentiçi toplu taşımacılardan servisçisine, turizmcisinden şehirlerarasına; tüm karayolu taşımacılarıyla toplantılar yaptı, görüş önerileri aldı ve bunların sonucunda da 5 maddeden oluşan ‘Sorunlar ve çözüm önerileri’ raporu hazırladı. Milletvekillerine, bakanlık yetkililerine ve bürokratlara takdim edilen raporun tem metni şöyle:

 

Sorun 1: Ulaşımdaki değişim ve dönüşümün yarattığı yeni talepleri karşılayacak, ulaşım sistemleri arasında entegrasyonu ve dengeleri sağlayacak altyapı, işletme ve mevzuat  yetersizlikleri.

 

Açıklama: Ülkemiz son yıllarda yapılan büyük ulaşım yatırımları ile karayolu ağırlıklı insan taşımacılığından çok modlu taşımacılığa geçmiştir. Modlar arasında entegrasyonu sağlayacak bütünleşik altyapı, işletme ve düzenleme yetersizlikleri kaynak israfına ve verimsizliğe neden olmakta, modlar arası geçişlerde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Çözüm önerisi: Ulaşımdaki kaynak israfını önlemek, kapasite kullanımı ve verimliliği artırmak hız, konfor, ekonomi ve güvenlik taleplerini karşılamak, sistemler arası entegrasyonu sağlayacak altyapı, işletme ve düzenlemeleri katılımcı bir anlayışla çözüme kavuşturmak için “Yolcu Taşımacılığı Konseyi” kurularak “Toplu Ulaşım Yasası” veya “Kombine Yolcu taşımacılığı Yasası” çıkarılmalı ve ‘Ulusal Ulaşım Kimliği’ oluşturulmalı.

 

Sorun 2: Karayolu yolcu taşımacılığı yapan şirketler dünyadaki diğer şirketlerle mukayese edildiklerinde KOBİ ölçeğinde kaldıkları, kurumsallaşamadıkları için dış pazarlara açılmakta yetersiz kalmakta ve hizmet ihracı yapılamamaktadır.

 

Açıklama: Son yıllarda yapılan büyük ulaşım yatırımları modlar arasında denge sağlarken, karayolu taşımacılığında atıl kapasite yaratmıştır.

Gerek bu atıl kapasitenin değerlendirilmesi gerekse ülke ekonomisine önemli katkı sağlama potansiyeli olan taşıma hizmetlerinin ihraç edilebilmesi için taşımacı şirketlerimizin güçbirliği yapmasına imkan tanıyan ydüzenlemelere ihtiyaç var. Bu düzenleme az taşıtlı çok firma yerine, çok taşıtlı az sayıda firma yapısına geçişi hızlandırarak, Mesleki Yeterlilik, Mali Yeterlilik ve Mesleki Saygınlık kavramlarını güçlendirecek, kapasite kullanımı ve verimlilik artışınıda sağlayacaktır.

Çözüm Önerisi: 4825 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikte yük taşımacılığı bölümündeki “Taşıma İşleri Organizatörü” düzenlemesinin yolcu taşımacılığına uyarlanması sorunun çözümü için yeterli olacaktır.

 

Yolcu taşımacılığı organizatörü: Kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu yönetmeliğe göre taşımacı yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak  kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişilerdir.

 

Sorun 3: Kanun ve yönetmelikler eş zamanlı ve birbiri ile uyumlu hazırlanmadığı için Yerel yönetimler UKOME ler aracılığı ile ulusal mevzuatlara aykırı ve uygulanması mümkün olmayan kararlar alarak mağduriyet yaratmaktadır.

 

Açıklama: UKUME ler 4925 ve 2918 sayılı yasalara aykırı, taşıtlarda yaş haddi, yeterlilik belgeleri, plaka tahditi ve yol kullanım kararları alarak mağduriyet yaratmakta ve yasaya uygun olmasına rağmen taşımaları engellemektedir.UKUME ler katılımcı anlayış sergilemediği ve sektörümüz temsil edilmediği için tüm taşıma belgelerimizin gereği olan faaliyetlerimiz engellenebilmektedir.

 

Çözüm: UKOME’lerin 4925 sayılı Taşıma Kanununa aykırı kararlar almasını önlemek için yapısı içinde her belge türüne temsil hakkı  tanınması ve kendi faaliyet alanı için alınacak kararlarda görüş belirtme imkanı tanınması

 

Sorun 4: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na “Özel Halk Otobüsü” Tanımı  Eklenmesi

 

Açıklama: Ülke genelinde hizmet eden yaklaşık 20 bin özel halk otobüsünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bir tanımının olmaması eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

Bu kanun nezdinde yazılı tanımı olmasa da merkezi ve yerel yönetim kararlarında, uygulamalarında , idari tutanaklarda, mahkeme kararlarında “Özel Halk Otobüsü” ifadesi ve kimliği bulunmaktadır.

 

Çözüm: 2918 sayılı kanunda yapılacak bir değişiklikle veya Karayolları Trafik Kanunu’na diğer cins taşıtlarda olduğu gibi “Özel Halk Otobüsü” tanımı eklenmelidir.

 

Sorun 5: Otoyol ve köprü kullanma ücretlerinin yarattığı maliyet artışı yolcularımız ve meslek gurubumuz için taşınması imkansız yük olmuştur.

 

Açıklama: Sektörümüzün önemli beklentisi olan ve açılışını sabırsızlıkla beklediğimiz Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri kullanım kararları ve geçiş ücretleri büyük bir hayal kırıklığına yaratmıştır.  Yollar ve yolculuk süreleri uzamış İstanbul çıkışlı maliyetlerimiz 6 liradan 120 liraya Osmangazi geçişleri 78 liradan 150 liraya çıkmıştır. İstanbul’dan İzmit, Adapazarı ve Bursa gibi kısa mesafelerde yıllık maliyetler otobüs başına yıllık 120.000 TL ile 180.000 TL ek maliyet getirmiştir.Yol ve yolculuk sürelerinin uzaması yolcularda caydırıcı etki yapmıştır.

 

Çözüm: YSM köprüsü ve otoyol geçişleri AVRUPA ASYA geçişi yapan tüm taşıtların geçişini rahatlamasına rağmen bedeli sadece köprüyü kullananlar tarafından ödenmektedir.

Boğaz geçiş bedeli bu geçişleri yapan tüm taşıtlara orantılı olarak dağıtılmalı ve toplu taşıma yapan otobüsler eskiden olduğu gibi FSM köprüsünü kullanmalıdır.

Ayrıca YSM ve OG köprü ücretlerinin makul düzeye indirilmesi için müteahhitlerle süre uzatımına gidilmelidir.

Yukarıdaki taleplerimiz dışında diğer sorunlarımızın çözümü için 2017 yılı ilk yarısı içinde yolcu taşımacılığı şurası yapılmalıdır.

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

UYARI ; "gulegule.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Güle Güle Gazetesi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."