• Dolar Alış / Satış: 5.464 / 5.474
  • Euro Alış / Satış: 6.203 / 6.215
  • ISTANBUL:
  • Güneş:
  • Öğle:
  • İkindi:
  • Akşam:
  • Yatsı:
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

SEKTÖRÜN ACİL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

11 Mart 2019
SEKTÖRÜN ACİL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB) 25 Şubat’ta geleneksel Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nı düzenledi. Biz de TOBB Sektör meclisi olarak, Şura’da dile getirilmek üzere bir metin hazırlamıştık. 7 bakının yer aldığı şuraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Cahit Turhan katılmadığı için, hazırlamış olduğumuz metni okuyamadık. Sektörün canalıcı sorunları ve çözüm önerilerimizin dile getirildiği bu metni sizlerle paylaşmak istedim.

Konu Başlıkları:

1- Ulaşımın önünde engel teşkil eden mevzuatlararası çelişkilerin giderilmesi ve ‘Toplu Ulaşım Yasası’ ihtiyacı…

2- Ulaşım sistemlerinde altyapı ve işletme entegrasyonu ve akıllı sistemlerle yönetim…

3- Düzenlemelerde katılımcı bir anlayışla TOBB Sektör Meclisleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımı ile ‘Sektörel Dayanışma Kurulları’nın ve sektörümüz için ‘Ulaştırma Danışma Kurulu’ kurulması…

4- Köprü ve yol kullanma kararları ile ücretlendirmede adil denge sağlanması…

5- Taşımacılara sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini değerlendirmek üzere UKOME’lerde temsil hakkı verilmesi, trafik sorunun çözümü ve ulaşımda verimliliğin sağlanması için büyükşehirlerden başlayarak kademeli saat uygulamasına geçilmesi…

Sorunlar ve çözüm önerileri:

Sorun 1: Yasal düzenleme ihtiyacı

Ulaşım sistemlerinde ve düzenlemelerdeki hızlı değişim, mevzuatlararası uyumsuzlukları da beraberinde getirerek, ulaşım kararlarında çelişkili ve tutarsız uygulamalara neden olmaktadır. Giderek yaygınlaşan özel halk otobüsçülüğü başta olmak üzere birçok konu tanımsızdır. Bakanlıktan D2 ve B2 yetki belgesi alarak yapılan turizm ve gurup taşımacılığında bazı belediyeler ayrıca izin belgesi istemekte, bakanlıktan belge almayan, niteliksiz ve yeterli donanıma sahip olmayan taşıtlara turizm taşıma müsaadesi vermektedir. Daha birçok konuda ulaşımın önünde engel teşkil eden keyfi uygulamalar yapılmaktadır.

Çözüm 1: Toplu Ulaşım Yasası

İliçi ve mücavir alan sınırları içinde ulaşım sistemlerinin bütününü düzenleyen her taşıma sınıfının tanımını, çalışma şartlarını ve taşıma sınırlarını belirleyen, ilgili tüm mevzuatlardaki çelişkileri ortadan kaldıran “Toplu Ulaşım Yasası’çıkarılarak uygulamaya konmalıdır. Bu yasada sosyal devlet anlayışı ile, ücretsiz taşımalarda ihtiyaç sahibi olma şartı aranarak Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından ihtiyaçla sınırlı ücret yüklenmiş ulaşım kartı verilerek, taşımacıların ve ulaşım temin eden ihtiyaç sahiplerinin sorunları kökten çözülmelidir.

İlgili Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sorun 2: Ulaşım sistemlerinin kopukluğu ve işletme sorunları

Son 15 yılda hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanlardan biri de ulaşım politikaları ve yatırımlarıdır. Havayolu taşımacılığı gelişmiş dünya ülkeleri seviyesine çıkarılmış ve 10 kat büyümüştür. Karayollarında bölünmüş yol uzunluğu 25 bin km’ye çıkarılmış, uzun zaman alan demiryolu yatırımları aynı hızla sürdürülmektedir. Kısa sürede gerçekleşen bu yatırımlar beraberinde sistemler arası ve kent içi Entegrasyon ve işletme sorunları getirmiştir.

Çözüm 2: İnsan ulaşımında altyapı ve işletme entegrasyonu

Son yıllarda büyük değişimlere sahne olan ulaşım alanında, sistemlerarası dengeler de aynı oranda değişmiştir. İnsan ulaşımı çok yüksek oranlarda havayolu-karayolu entegrasyonu ile yapılmaktadır. Kentiçi ve kentlerarası ulaşım sistemleri bütünleşik bir yapı içinde altyapı ve işletmede entegre edilerek akıllı sistemlerle yönetilmelidir. Ulusal ulaşım sisteminin önemli bir halkası olan otogarların konumlandırılması ve projelendirilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından yapılmalıdır. Ayrıca büyükşehirlerden başlayarak kent merkezlerinde ulaşım sistemlerinin bütününe hizmet veren akıllı sistemlerle desteklenmiş “Transfer Terminalleri” yapılmalıdır. Bu modelin ilk örneği Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve açılışı geçen ay sayın cumhurbaşkanımız tarafından yapılmıştır.

İlgili Kurumlar: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler Birliği

Sorun 3: Ulaşımda çok başlılık

Ulaşımda otorite çokluğu ve mevzuatlar arasındaki çelişkiler, uygulamada ciddi sorun yaratmakta ve ulaşımın önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca kamu otoritelerinin özel sektör dinamiklerini dikkate almadan yaptıkları düzenlemeler, birçok mağduriyet yaratmakta ve uygulanama yapılamadığı için sürekli ertelenmektedir.

Örnek: Engelli Yasası. Telif Yasası, öğrenci servisleri ve trafik güvenliği konularındaki düzenlemeler.

Çözüm 3: Ulaştırma Düzenleme Kurumu ve Sektörel Danışma Kurulları’nın kurulması

Ulaşımla ilgili mevzuatların eş zamanlı ve uyumlu olarak hazırlanması ve uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılması için EPDK ve BDDK örneklerinde olduğu gibi “Ulaştırma Düzenleme Kurumu” kurulmalıdır.

Ayrıca Ulaştırma sektörü başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin katılımcı bir anlayışla yapılması için TOBB Sektör Meclis’lerinin kendi alanları ile ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerini değerlendirmek üzere ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımı ile “Sektörel Danışma Kurulları” kurulmalıdır.

Sorun 4: Köprü ve otoyol ücretlerindeki dengesizlik

Son yıllarda ülkemiz önemli ulaşım yatırımlarına sahne olmuş ve tarihe mal olacak önemli eserler kazanmıştır. Ulaşımda hız, konfor ve güvenlik talepleri çok yüksek oranlarda karşılanmış ancak taşımacılara ekonomik olarak ağır yükler getirmiştir. Özellikle İstanbul boğazındaki geçişleri kullanan taşıtlar aynı hizmeti almalarına rağmen, 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü ve FSM köprülerini daha kısa yoldan giderek daha az yakıt yakıp tek istikamette çok daha az ücret ödeyerek geçmekte, YSS köprüsünü zorunlu olduğu için kullanmak zorunda kalan taşıtlar çift istikamette çok daha yüksek ücret ödeyip 140 km fazla yol ve 36 litre fazla yakıt tüketmektedir. Ayrıca hizmet üreten ticari taşıtlardan MTV alınmaması

Çözüm 4: Köprü ve otoyol ücretlerinde adil denge sağlanması

Eski köprü ve otoyollardan geçiş sayıları yenilerden çok daha fazladır. Eski köprü ve otoyolların finansman sorunu yoktur. Bu itibarla eski-yeni ayrımı yapılmadan tüm geçiş ücretlerinde adil denge sağlanarak ülkemizin yüz akı olan ve tarihe mal olan bu eserler üzerinden yapılan spekülasyonlara son verilmelidir.

Bu eserlerin işletmesinde firmaların süreleri uzatılarak finansman yükü daha uzun zamana yayılmalı, ücretler daha da düşürülerek insan ve yük taşımacılığında maliyetler azaltılmalıdır. Toplu ulaşım aracı olan, toplam geçiş sayısı günlük sadece 1500 olan şehirlerarası otobüslerin YSS bedeli ödemek kaydı ile trafik yoğunluğuna göre FSM köprüsünü kullanmaları, sefer başı 36 litre yılda 19.700 ton akaryakıt tasarrufu, seyahat eden insanlara yıllık 14 milyon saat iş gücü kazancı sağlayacaktır.

İlgili Kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Sorun 5: UKOME’lerde temsil hakkı ve trafik sorunun çözümümü

Yerel yönetimlerimiz trafik ve ulaşım sorununu çözmek için UKOME’ler vasıtası ile sürekli karar almaktadır. Karar süreçlerinde katılımcı bir anlayış sergilenmediği için uygulamada zorluklar yaşanmakta ve kararlar sürekli değiştirilmektedir. Ayrıca eğitim ve çalışma hayatında mesai saatlerinin aynı olması, trafik sorununu çözümsüzlüğe ulaşım sistemlerini verimsizliğe mahkum etmektedir.

Çözüm 5: UKOME’lerde temsil hakkı ve trafik sorunun çözümü için kademeli saat uygulaması

Taşımacılara sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini değerlendirmek üzere UKOME’lerde temsil hakkı sağlanmalı, trafik sorununun çözümü ve ulaşımda verimliliğin artırılması için büyükşehirlerden başlayarak kademeli saat uygulamasına geçilmelidir.

İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Balkanlığı

Ek madde:

  1. IPRU’ya gelir kaynağı yaratılması
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN