• Dolar Alış / Satış: 3.928 / 3.935
  • Euro Alış / Satış: 4.822 / 4.831
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

Nişikli Turizm Genel Müdürü Tunahan Hilmi YÜCE : Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği üzerine…

16 Mayıs 2017
Nişikli Turizm Genel Müdürü Tunahan Hilmi YÜCE : Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği üzerine…

YENİ Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün  web sayfasında yayınlandı. Konu ile ilgi olarak yapılmış olan çalıştaya davet edilmediğimiz için katılamadık. Daha sonrasında Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürü ile yapılan toplantıya da davet edilmedik veya bilgilendirilmedik.

Gazete haberinde sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı olarak okuduk. Demek oluyor ki biz kendimizi temsil edemiyoruz, başkaları bizi temsil ediyor. Yine de ben bu yazıda dikkat çektiğim konuları yazılı olarak bakanlığın bilgisine arz ettim. Bakalım dikkate alınacak mı?

Bahsi geçen taslakta;

– Yetki belgesi türleri başlığı altındaki 6.Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen A türü yetki belgesinin; otomobil ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini veya uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir denilmektedir. Yeni B yetki belgesine ticari otomobiller kayıt edilip tarifesiz sefer yapabilecek ise, bu A türü yetki belgesi uluslararası anlamda ne işe yarayacaktır? Gereksiz bir belge konumuna düşmüş olacağından yönetmelikte A türü yetki belgesi ile sadece kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetleri için verilmesi daha uygun olacaktır.

– Yetki belgesi türleri başlığı altındaki 6. Maddenin 13. fıkrasında belirtilen Y türü yetki belgesinin  sadece şehiriçi yolcu taşımacılığı ile sınırlandırılması kaç kilometre olur ise olsun şehirlerarası taşımacılığın B ve D türü yetki belgeleri ile yapılması hem taşımacılığın kontrol altında tutulması hem de uygulamada yaşanan adaletsizlik ve güçlüklerden dolayı daha isabetli olacaktır.

– Yetki belgesi almanın ve yenilemenin özel şartları başlığı altındaki 14. Maddenin 1-2-3. Fıkralarında istenilen özmal araç sayısı ile sermaye tutarsızlık göstermektedir. Kanaatimizce A türü yetki belgesi için 125.000.-TL, B türü yetki belgesi için 1.000.000.-TL ve D türü yetki belgesi için ise 800.000.-TL sermaye gerekliliği aranması, bu maddelerde belirtilen “sermaye veya işletme sermayesi” cümlesinin tescilli sermaye olarak düzeltilmesi daha sağlıklı olacaktır. Sermaye hesabında, istenilen koltuk kapasitesine uygun toplam taşıt sayısının piyasa değerinin yüzde 50’si hesaplanarak bulunmuş tutar toplamı belirtilmiştir. 100.000.-TL sermayesi olması istenilen firma veya şahıstan beş adet özmal otobüs istenmesi akla aykırı bir durumdur.

– Yetki belgelerinin verilmesi başlığı altındaki 16. maddenin 7. fıkrasında “F ve T yetki belgesi sahipleri, firmaları adına tescil edilmiş ve bu yönetmeliğin 14.maddesinde ve 15.maddesinin onuncu fıkrasında öngörülen şartları haiz her bir şube için ayrıca yetki belgesi almaları zorunludur” denilmektedir. Bu cümleden her tescilli şube için 6.000.-TL ödemek sureti ile ayrı yetki belgesi alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Eğer bu madde bu şekilde uygulanacak ise B ve D türü yetki belgesi sahiplerinin tescilli şubelerini eğer F türü yetki belgesi de var ise sadece kendi firmalarına bilet kesmek şartı ile şubelerini F türü belgesine işletmeden çalıştırmalarının önü açılmalıdır. Ancak bugüne kadarki uygulamalardan bu durumun kontrol edilebileceğinin mümkün olmayacağı kanaatindeyiz.

–  Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar başlığı altındaki 24. maddesinin 1.fıkrasının b bendinin 4.alt bendinde belirtilen 25 koltuk kapasitesinin kaldırılarak, yolcu taşıma için üretilmiş tüm taşıtların yolcu taşımacılığı ile ilgili yetki belgelerine kayıt edilmesinin önü açılmalıdır. Firmaların Ticari otomobil, minibüs, midibüs ve otobüsler ile tarifeli sefer yapmalarına müsaade edilerek belgesiz taşımacılığın önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda bugün devam etmekte olan D2 yetki belgesi ile fatura kesilmek sureti ile yapılmakta olan sözde tarifesiz yolcu taşımacılığınında engellenmiş olacağı kanaatindeyiz. Ticari otomobiller veya minibüsler ile yapılacak olan tarifeli taşımacılığın yatırım maliyetleri ve düzen açısından herhangi bir sakıncalı durum teşkil etmeyeceği, aksine akaryakıt ve diğer ana kalem giderleri azaltacağından verimliliği artıracağı kanaatindeyiz. Ancak tarifeli taşımacılıkta kullanılacak olan ticari otomobil ve minibüslere dijital takograf mecburiyeti getirilmesi gerekmektedir. Önceki yönetmelikte 25 koltuk altı taşıtlar B1 ve D1 yetki belgelerine kayıt edilemiyordu. Bunun sebebini hep merak etmişimdir. Hangi formül kullanılarak 25 rakamı bulunmuştur. Bir taşıt yolcu taşımak için üretilmiş ise yetki belgesine kayıt edilebilmelidir. Bir kanun veya yönetmelik maddesi yazılırken sebepleri yazılmalıdır. Ancak ben bu güne kadar bulabilmiş değilim.

– Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması başlığı altındaki 25. Maddede belirtilen bir özmal araca karşılık çalıştırılacak sözleşmeli taşıt kısıtlamasının asgari koltuk kapasitesinin yerine getirilmesi şartı ile kaldırılması ticari hayata daha uygun bir uygulama olacaktır. Mevcut durumda sözleşmeli taşıt çalıştırmak için yapılan noter sözleşmelerinden de anlaşılacağı gibi sözleşme yapılan taşıtın tüm sorumluluğu yetki belgesi sahibi firmaya aittir. Bilindiği üzere sektör de uygulama kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılmakta olup taşıt sahipleri ile Ulaştırma bakanlığına verilmek üzere adı geçen sözleşmeler yapılmakta uygulamada taşıt sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapmaktadır. Maliye Bakanlığı ise konuya sadece vergisel açıdan bakarak sözleşmeli taşıt sahiplerinin her sefere navlun faturası düzenlemesine karşı çıkmamaktadır. Şu an yürükte bulunan Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinin yetki belgeli firmalara uygulatılması sureti ile Firmaların sorumlulukları artırılabilir. Kanaatimizce P yetki belgelerinde olduğu gibi öz mal taşıtın sayısının on katına kadar sözleşmeli taşıt kayıt edebilmesinin önü açılmalıdır.

– Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları başlığı altındaki 32.Maddenin 1.Fıkrasının a) bendinde belirtilen hizmet akdinin açık bir şekilde “yetki belgesi sahibi adına sosyal güvencesi olmayan personel istihdam edilemez” olarak düzenlenmesinin daha uygun ve kontrol edilebilir olacağı kanaatindeyiz.

– Taşıma sözleşmesi başlığı altındaki 37. Maddenin 3.fıkrasındaki taşıma faturası düzenleme ve taşıtta bulundurma zorunluluğu mevcut Elektronik fatura ve elektronik arşiv fatura uygulaması sebebi ile uygulanabilir değildir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu ile çelişmektedir.

– Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri başlığı altındaki tüm maddelerdeki U-ETDS ye yapılacak bildirimlerin Maliye Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışma ile Elektronik Bilet ve Elektronik Fatura ile çözülmesi hem beyanların doğru olmasını sağlayacak hem de firmalara artı bir yük getirmeyecektir. Taslaktaki sürelere uyulmasında zorluklar yaşanacaktır. Ancak B ve D yetki belgesi sahipleri planladıkları seferleri ilave seferler de dahil olmak üzere 72 saat veya 24 saat öncesinden bakanlığa bildirmeleri, gerçekleştirdikleri seferleri ise 36 ve 38 maddede belirtilen bilgiler ile birlikte bir gün sonra bildirmeleri daha uygun ve uygulanabilir bir model olacaktır kanaatindeyiz.

– Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri başlığı altındaki 41.Maddenin 8.fıkrasında belirtilen İNTERNET SİTESİ zorunluluğunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’nda mecbur tutulan, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi kullanma zorunluluğunun getirilmesi tebligat işlemlerini kolaylaştıracaktır kanaatindeyiz.

– Sigorta yaptırma zorunluluğu başlığı altındaki maddelerden her hangi birine, taşıt sürücüleri için ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI mecburiyeti getirilmesinin hem trafik düzeni hem de maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı kazaların azalması açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz.

– Zaman tarifeleri başlığı altındaki 57.Maddenin 9.fıkrasında zaman tarifesinde yer alan her sefer yapılmak zorundadır ibaresi yer almaktadır. Hiç bilet satışı yapılmamış bir sefer olur ise yine de otobüs hareket edecek midir? Bu konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca taslağın tümünde iptal edilecek seferlerden hiç bahis edilmemektedir.

– Son olarak U-ETDS nin taşımacılık sektörü açısından devrim olacağını, düzen ve şeffaflık getireceğini düşünmekteyiz. Mevcut durumda bakanlığa her müracaat eden firmanın, gerekli şartları sağladığı takdirde hat ve zaman tarifesi onaylanmaktadır. Sağlıklı bir veri madenciliği çalışması ile artık, bakanlığınızın her hangi bir hareket noktasından, her hangi bir varış noktasına kaç adet firmanın çalıştığı, kaç yolcu taşındığı, ne kadar ücret ile taşındığı ve kaç sefer düzenlediği gibi bilgilere vakıf olacağını ve bundan sonra ki hat ve zaman tarifesi müracaatlarını daha iyi değerlendireceği kanaatindeyiz.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

UYARI ; "gulegule.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Güle Güle Gazetesi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."