• Dolar Alış / Satış: 3.961 / 3.968
  • Euro Alış / Satış: 4.885 / 4.894
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • Hava Durumu Güncelleniyor..

Karar ve öneriler ‘bildirge’de kalmamalı!

26 Eylül 2017
Karar ve öneriler ‘bildirge’de kalmamalı!

12-13 Eylül tarihlerinde Ankara’da yaptığımız Trafik Güvenliği Çalıştayı üç bakanımızın katılımıyla, sonuç odaklı bir toplantı oldu. Bu çalıştayı bugüne kadar yapılanlardan farklı kılan da, zaten çözüm odaklı oluşudur. Biz karayolu yolcu taşımacıları olarak da, bu çalıştayda beklentilerimizi yeterli olarak ifade ettik diye düşünüyorum.

 

Ülkemizde trafik kazalarının Avrupa ülkelerine nazaran oransal olarak fazla oluşunun nedenlerini tahlil ettik.

Yolcu taşımacılığı yapan sivil toplum kuruluşlarımız oradaydı. Çalıştay, yapılması gerekenleri ortaya çıkardı, ortak paydalarımızı gördük. Trafik güvenliği hususunda atılması gereken adımların olduğuna inandık. Bugüne kadar çok dillendirilen ancak çözüme bir türlü kavuşturulamayan konulara öncelik verilmesine çabaladık.

 

Trafik Bakanlığı ihtiyaç oldu

Trafikte çok başlılık, tek trafik otoritesinin olmayışı, EGM’ne bağlı bir genel müdür yardımcılığı tarafından yürütülmesi beklenen sonuçları tam manasıyla vermiyor. Bizim beklentimiz ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir müsteşarlık yahut genel müdürlük mertebesinde bir organizasyonun kurulmasıdır. Trafik kazalarının önlenmesi, trafikte etkin denetimin sağlanabilmesi için mevcut yapının kökten değişmesi gerekmektedir. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki ülke gerçeklerimizi de dikkate alarak bir Trafik Bakanlığı’nın kurulması artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır.

 

Trafik terörü daha da artıyor

Hükümetimiz, kararlı duruşuyla elbet de terörü bir gün bitirecektir. Yılda 400-500 insanı kaybettiğimiz bu hainlere karşı devletimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. Ancak trafik terörü azalacağı yerde gün geçtikçe, araç sayılarının artışına bağlı olarak artmaktadır. Bu kazaların çok büyük sosyo ekonomik etkileri bulunmaktadır ve hem ülkemiz hem de dünyadaki en büyük sorunlardan birini teşkil etmektedir.

Ayrıca ülkemizdeki kaza oranlarının gelişmiş ülkelerinkine nazaran iki kat fazla oluşu incelenmelidir. Bu durumun sebepleri, karayolunun ulaşımdaki yüksek payı ve kaza önlemlerinin yetersizliğidir.

Sektörel sivil toplum örgütleri olarak trafik kazalarını önleyici tedbirlerin alınması için başta TBMM olmak üzere trafik ve ulaşım otoriteleri ile her platformu her fırsatta değerlendiriyoruz.

Temmuz 2017’de yapılan ‘Trafikte Yüzde Yüz Yaşam Projesi’ ile başlayan ve orada alınan karar ile düzenlenmesi kararlaştırılan Çalıştay’ını düzenledik. Ardından ise sempozyum ile çözüm odaklı bakışımızı, taleplerimizi dile getirerek ‘bağımsız’ bir trafik otoritesinin oluşmasını çabalıyoruz.

Daha evvel de belirttiğim gibi bir Trafik Genel Müdürlüğü, Trafik Müsteşarlığı aslında nihai olarak bir Trafik Bakanlığı’nın kurulması konusunda adımların atılması, bakanlıklararası koordinasyon sağlayarak denetim ve düzenlemeleri etkin hale getirecek ve netice olarak toplumumuzu sosyo ekonomik olarak derinden etkileyen trafik kazalarının acı neticeleri büyük oranda azaltılabilecektir.

 

2018’de Trafik Şurası yapılmalı

Bizim bu çalıştay ve sempozyumlardaki nihai hedefimiz, trafik kazalarının önlenmesi noktasında bir yol haritası çizebilmektir. Bu yol haritasını sürdürülebilir hale getirebilmek ise 2018’in ilk yarısında sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir Trafik Şurası’nı gerçekleştirmekle mümkün olacaktır.

Kazaların bir diğer görünümü ise iki sektörü karşı karşıya getirmektedir: Ulaşım ve sigorta sektörlerini…

Sigorta prim ve maliyetlerini, taban ve tavan fiyatlarını tartışarak bu sorunun çözülemeyeceği gün gibi ortadadır. Bu problemlerin de nihai çözüme ulaşabilmesi, trafik kazalarının önlenmesine bağlıdır. Bu hususta Sigortacılar Birliği ile etkin bir çalışma içerisindeyiz. Bu iş birliğinin miladı sayılabilecek bir toplantıyı Ağustos ayında Sigortacılar Birliği ile gerçekleştirmiştik.

 

Lise düzeyinde kaptanlık eğitimi

Trafik eğitimi konusundaki yetersizliklerin giderilmesi için başta Polis Akademisi olmak üzere, üniversitelerimizde Trafik Mühendisliği bölümlerinin açılması, ara eleman yetiştirilmesi için iki yıllık Trafik Meslek Yüksekokulu ve Trafik Meslek Lise’lerinin kurulması gerekiyor.

Trafik konusunda idari görev alacak kişilerin bu alanda akademik birikimi olan kişiler arasından seçilmesi, trafik eğitimi, yönetimi ve denetiminde akıllı sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, istatistiki verilere göre kazaların büyük çoğunluğunu oluşturan uykusuzluk, yorgunluk ve dikkatsizlik gibi nedenleri ortadan kaldırmak adına otonom araçlardaki uyarıcı sistemlerin mevcut ve üretilecek tüm ticari araçlarda zorunlu olarak kullanılması da kaçınılmazdır.

Özellikle ağır vasıtalarda hız sınırlayıcının bir an evvel uygulamaya başlaması gerekiyor. Artık bu ağır vasıtaların maksimum süratlara çıkmaması gerekmektedir. Ticari araç sürücülerinin çalışma saatlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Telefon kullanımından kaynaklanan kazaların önlenebilmesi için telefon kullanımına caydırıcı yaptırımların getirilmesi lazımdır.

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanma oranlarını tırmandıran emniyet kemerinin takılmamasına yaptırımların ağırlaştırılması gerekmektedir. Yoldaki tüm paydaşlarla ilgili denetimlerin artırılması ve yaptırımların uygulanması lazımdır.

 

Yoğun denetimler yapılmalıdır

Tüm tarım araçları etkin denetim ve yaptırımlara maruz bırakılmalıdır. Bakanlıklar arası koordinasyon ile E-Devlet içerisinde trafik denetimi veri bankası oluşturulması gerekmektedir.

Sayıları çok yüksek olan muaynesiz ve sigortasız araçların optik okuyucular ve el istasyonları vasıtası ile trafikten ivedilikle men edilmesi gerekmektedir. Kara nokta sayısı 1.600 idi, büyük kısmı ıslah edildi ancak hala sorunlu noktalar mevcut. Bu nedenle mesleki örgüt kuruluşları ve taşımacı firmalar, sürücüler aracılığı ile yol ve altyapı kusurlarının tespit ve ıslahı için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmalıdır.

Yatay ve dikey işaretlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi için tespit ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

Televizyonlar etkin kullanılmalı

Trafik kazalarının önlenmesi adına bilinçlendirici olarak hazırlanmış ve hazırlanacak kısa filmlerin RTÜK tarafından zorunlu yayın kapsamına alınması ve daha uzun sürelerle izlenmesini sağlaması gerekmektedir. Sürücülerin psikoteknik ve sağlık kontrollerinin etkin şekilde denetlenmesi ve SRC eğitimlerindeki eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.

Psikoteknik ve sağlık kontrollerinin özel sektörden alınarak devlet hastanelerine devredilmesi gerekir. Büyükşehirlerden başlayarak sürücü kurslarının ortaklaşa kullanacağı eğitim pistlerinin hızla hayata geçirilmesi ve aynı alanlarda çocuk trafik eğitim projelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İhtisas gerektiren likit yükler, büyük ölçekli prekast yükler, beton mikserleri, standart üstü uzun ve yüksek araçlar gibi araçları kullanacak sürücülerin ihtisas yapması ve bunun lisanslaştırılması gerekmektedir.

Hafriyat kamyonlarının zamanla yarışmasını engellemek için sefer sayısı sınırlandırması getirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Trafik Güvenlik Fonu’nun sigortasız araçların meydana getirdiği zararları karşılamak adına yeniden yapılandırılması, bir kısmının ise trafik eğitim ve denetim masraflarına ayrılması gerekir. Otoyollar üzerindeki tesislerde kazalara ilk müdahaleyi yapmak adına mobil sağlık ve kurtarma ekip ve araçlarını bulundurma zorunluluğu bu tesislere getirilmelidir.

Mevzuattaki eksikliklerin tespiti ve giderilmesi için TBMM İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Komisyonu ile koordinasyon sağlanmalıdır. Çocukların trafik eğitimi için okul servislerinde zorunlu olarak oynatılması kaydıyla MEB onaylı kısa filmlerin hazırlanması.

Sürücü sigortalarının bir veritabanında toplanması ve denetimlerde değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Sürücü sağlığının Çalışma Bakanlığı tarafından iş güvenliği kapsamına alınması gerekmektedir. Giderek büyüyen bir sorun olan sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilerek özendirilmesi gerekmektedir.

Ticari araç sürücülüğüne engel olacak rahatsızlık, dolaşım hastalığı, sonradan oluşan engellilik, psikolojik hastalıklar, sürücülüğü engelleyecek ilaç kullanımları gibi meseleler tespit edilerek E-Devlet’e işlenmeli ve bunların sürücülüğünün engellenmesi gerekmektedir.

 

Yeni bir mevzuat kaçınılmaz oldu

Tüm bunların beraberinde ise şu sonuç ortaya çıkıyor: Dile getirilenlerin gerçekleşmesi için mevzuat gerekmektedir.

Bu mevzuatların teşekkülü için de başta da ifade ettiğim gibi İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar olan Milli Eğitim, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlığı koordine olmalıdır. Bu koordinasyon ise bir komisyon aracılığı ile oluşmalı ve mevzuat eksikliklerini tespit ederek Meclis’e bir dosya olarak sunmalıdır.

TBMM İçişleri Komisyonu da bu eksiklik ve düzeltmelerin yasama faaliyetini yerine getirmelidir. Aksi takdirde bu güne kadar yapılmış çalıştaylar gibi bu seferki de bir sonuç bildirgesi açıklayacak ve rafa kalkacaktır.

Hayır, bu sefer böyle olmayacağına inanıyoruz! Biz, İçişleri, Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Üç bakan da konuyu önemseyerek çalıştayımıza iştirak etmişlerdir. Bu da çözüme yaklaştığımızın bir işaretidir. Bu çalıştayı diğerlerinden farklı kılacak husus İçişleri Bakanımız’ın ilgisi olmuştur.

Biz, İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız ve sonuca giden yolları açmaya devam edeceğiz. Mesleki sivil toplum örgütlerine de bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bu tür çalışmalara onların da büyük destekleri bizlerin ihtiyacıdır.

Dolayısı ile bu çalıştayın sonuçlarının ülkemize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyor, herkese hayırlı haftalar temenni ediyorum.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

Kategoriler

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

UYARI ; "gulegule.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Güle Güle Gazetesi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."