Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye - İletişim          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Haber Arşivi       Pdf Gazete       Yararlı Linkler
 
Köşe Yazısı - D4 yetki belgesi ve sektördeki endişeler - Güle Güle Gazetesi
   
 

NUSRET ERTÜRK
nusret.erturk@gulegule.com.tr

NUSRET ERTÜRK

 D4 yetki belgesi ve sektördeki endişeler

 Yazı Boyutu

 Tarih : 27.09.2010 - 13:23:57


11.09..2009 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, bu tür taşımaların D4 Yetki Belgesi altında yönetmeliğe alındığını gördük. 

 

4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği yayınlandığı zaman Yönetmelikte yolcu taşımacılığı konusunda sektörün tamamını kapsamadığı; eksikler olduğu, taşıma mesafesine bakılmaksızın, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımalarıyla ilgili olarak, mutlaka düzenleme yapılmasının şart olduğu ve KTY kapsamına bu türde taşıma faaliyetlerinin de dahil edilmesini Ulaştırma Bakanlığı’ndan sektör olarak talep etmiştik.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 29.12.2006 (2007/KUGM-22/YOLCU) numaralı genelgesi ile mücavir alanı içindeki şehir içi personel servisi, okul servisleri, toplu taşıma hizmetleri taşımaları hariç olmak üzere bu tür tarifeli ve düzenli taşımalar Yönetmelik kapsamına alınmış ve Y Yetki Belgesi altında faaliyet gösterecekleri belirlenmişti.  Y belgelerinin dağıtımı Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin olduğu illerde Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından düzenleneceği, olmadığı illerde ise il valileri tarafından düzenleneceği bu genelgede belirtilmişti.

Her ne hikmetse! Daha sonra uygulamada bir değişiklik yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı 11. 1. 2008 tarihli ve (2008/KUGM-10/YOLCU) numaralı Genelge yayınlayarak 2006 yılında yayınladığı genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

11.09..2009 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde, bu tür taşımaların D4 Yetki Belgesi altında yönetmeliğe alındığını gördük. Y Belgelerinin yerine geçeceği belirtilen bu belgenin kapsamına baktığımızda ve yönetmelik üzerinde yaptığımız incelemede D4 Yetki Belgeleri konusunda sıkıntı yaşanacağı açıkça görülüyordu. Çekince ve endişelerimi yönetmelik yayınlandıktan bir süre sonra açıkça belirtmiştim. Y Belgesiyle yapılan il içi ve 100 kilometreye kadar olan mesafelerdeki taşımaları ve yerine 2010 tarihinden itibaren, yürürlüğe girecek D4 Yetki Belgesi ve belirlenen faaliyet alanını tarifesiz, grup ve turizm taşımaları açısından değerlendirerek “B2 ve D2 yetki belgeli taşımacılar; kaosa hazır olun” demiştim.

 

SİSTEMLE OYNANIYOR

 

Yönetmeliğin yayınlanmasından bu güne yaklaşık bir yıl geçti fakat maalesef konu yeteri kadar anlaşılamadı. Gündeme taşınmadı!.. Tartışılmadı… Şimdi yürürlüğe girmesi yakınlaşınca tartışılmaya başlandı. Bakıyorum da, bu konuda yazdığım yazı internette tıklama rekoru kırmış…

Yazılan yorumları eleştirileri sektör gazetelerinden internet sitelerinden okuyorum. Benim değerlendirmeme göre Ulaştırma Bakanlığı, İl içi ve 100 kilometreye kadar taşımaları yeniden yapılandırmak istiyor. Sistemle tekrar oynuyor ve yeni bir yapılanmaya gidiyor. Kimse kimseyi kandırmasın!.. D4 İşletme Belgesi, Y belgelerinin yerine getirilmiş değil!.. Tamamen yeni bir belge, Bakanlık kısa mesafelerde mevcut taşıma sistemini ve yapılanmayı tamamen değiştiriyor.

Burada en önemli unsur bireysel taşımacının tanınmasıdır. Sermaye yeterliliği ve kurumsallaşmanın terk edilmesidir. İl içi yolcu taşımacılığında tahdit ve kısıtlamaların tekelleşmenin kaldırılmasıdır. İl içi taşıma hatlarının serbest bırakılmasıdır. İl içi taşımaların tarifesiz olarak da yapılabileceğidir. B2 ve D2 Yetki belgesi faaliyet alanının daraltılmasıdır.

 

“Bu sonuçları yönetmelikten nasıl çıkardın” diyebilirsiniz.. Y Yetki belgesi ile yapılan taşımalarda dileyen dilediği gibi bir araç alıp il içinde taşıma yapabiliyor muydu? Hayır…

 

İl valiliğinin izni ve il trafik komisyonu kararıyla, hatlar ve araç sayıları ve çalışan araçlar plâkalarıyla belirleniyordu. Yani kısıtlama ve otokontrol vardı. Bu neyi getiriyordu? Âtıl kapasite yaratılmasının, düzensizliğin önüne geçiliyordu.

 

Valilik iznine tâbi olması düzen içindir.

 

Bu durum sistem oluşturuyordu. Yolcu taşımacılığında ihtiyaca göre hat ve araç tahsisi yapılıyordu. Bir başka yönden ise bireysel taşımacı arasında kolektif çalışma anlayışı oluşturuyordu.

Eh, biraz da tekelleşme oluşuyordu.

Hat ve hatta çalışan aracın bedeli belli bir süre sonra enflasyona göre de taşıma hattı yani çalışma hakkı fiyatı biraz artıyordu.

 

AKLA GELEN SORULAR

 

Doğrudur, yanlıştır, haksız kazançtır tartışmasına girmeyeceğim. Bu değer, aracı satarsan işi bırakırsan bir değer ifade eder, sürdürdüğün süre hiçbir değeri yoktur. Faizi, artı geliri, getirisi bireysel taşımacı için yoktur. Ancak mesleği bıraktığında araç sahibi için sosyal güvencedir. Bu artı değerin, her ilde, her il içinde Y Belgesiyle faaliyet gösteren taşıma türünde olduğunu söylemek de yanlıştır. Ancak gerçektir.

Ancak il içinde taşımanın serbest bırakılması, bu sektörde araç sahipleri ve şoförler tarafından hak olarak görülen hava parasını kaldırmaktadır.

Şimdi akla şu sorular geliyor:

Y Yetki belgesiyle bu güne kadar faaliyetini sürdüren tüm araçlar ve hatlar müktesep hakları saklı kalmak şartı ile D4 belgesine devredilecek mi? Hat, güzergâh ve araç sayısı, eskisi gibi sabitlenecek mi? Dileyen istediği hatta tarifeli seferlerde aracını çalıştırabilecek mi? Yeni D4 Yetki belgesi alan il içinde dilediği hatta ve tarifesiz seferlerde aracını çalıştırabilecek mi? D4 Yetki belgesi alan araç il içinde turizm taşıması yapabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı yönetmelikte var mı?

Maalesef yok!

 

Y belgeli taşımacıların bireysel kanadının endişeleri bu sorulara cevap bulamadıklarından kaynaklanıyor. Yönetmelikte bu konuyla ilgili açık ve net hükümler var mı?

Maalesef yok!

 

Olmaması, bir genelge ile konuya ilişkin açıklama yapılmaması bu endişeleri arttırıyor mu? Maalesef arttırıyor!

Bana göre tüm bu soruların cevabı yönetmelikten anladığım kadarıyla hatlarda çalışan araç sayısının sabitlenmesi dışında “EVET”tir.

Y Belgesiyle belirlenmiş hatlarda ve güzergâhlarda çalışan araç sayıları ve kısıtlamalar D4 belgesinde serbest bırakılmaktadır. Kendi içinde düzenli ve tarifeli olan il içi taşımaların tarifesiz taşımalara da açılmasıdır. Seyahat acentelerinin kendi öz mal araçlarıyla taşıma yapma taleplerinin kabul edilmesidir. B2 ve D2 Yetki belgeli taşımacıların; Antalya, İzmir, Aydın, Muğla illerinde faaliyet alanına girilerek mağdur edilmesidir.

Bizce bu uygulama son derce yanlıştır…

Müktesep hakların kabul edilmemesidir.

Yurt genelinde kargaşa çıkaracaktır…

Mağduriyetlere sebep olacaktır.

Endişelerin asıl kaynağı budur!..

 

DERİN SIKINTILAR

 

Daha iyi anlaşılması açısından örnek vermek istiyorum: İl trafik komisyonu kararı ve il valiliğinin oluru ile çalışan Şanlıurfa, Viranşehir arasındaki bir hat’ta Y belgeli 30 minibüs olduğunu varsayalım. Bu hat, güzergâh ve çalışan araçlar, Y belgesinde yazılmıştır ve kendi içinde tarifelidir düzenli taşımadır.

Şimdi 01.01.2010 tarihinden sonra bir vatandaş bir minibüs alsa ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne müracaat etse 500 TL verip, “D4 Yetki Belgesi almak istiyorum! Ben Şanlı Urfa Viranşehir arasında minibüs çalıştırmak istiyorum” dese, bu belge kendisine verilecek midir?

Yönetmeliğe göre, mümkündür, verilecektir.

Peki, bu belgeyi taşımacı aldı diyelim, bu hatta çalışabilecek midir?

İşte orası, biraz zor gibi görünüyor!

Kanunla ve Yönetmelikle bir grup taşımacıya verilmiş bir taşıma hattı ve bu hatta çalışanların müktesep hakkı tamamen serbest bırakılmaktadır. Burada asıl mesele, işin temeli menfaattir, ekmek parasıdır…

Kimse kimseye ekmeğini yedirmez!..

Allah muhafaza, kan gövdeyi götürür!..

Sonuç olarak D4 Yetki belgen olsa bile bu hatta çalışamazsın.

Kanun var… Yönetmelik var…

Burası hukuk devleti, emniyetti var jandarması var bu uygulanır diyebilirsiniz!.. “Pastadan bir dilim de bize versinler biz de yiyelim” diyemezsiniz, yedirmezler. Biz bu sektörde bu kavgaları rekabetleri çok gördük, şehirlerarası yolcu taşımacılığına benzemez. Bir ilçeden transit geçen araca bile yolcu aldırmıyorlar! Cam çerçeve iner, İnsanlar hayatından olur. Allah korusun!..

Çözümü ne?

Mevcut sistemle oynanmadan değişiklik yapılmadan Y Belgesindeki sistemin D4 Yetki belgesine geçirilmesidir. D4 Yetki Belgesiyle il içi tarifesiz taşıma hakkının verilmemesidir. Efendim; il içinde grup ve turizm taşıması yapacak B2 D2 Yetki belgeli taşımacı yoksa ne olacak diyebilirsiniz. İhtiyaç varsa, talep varsa mutlaka değerlendirilir. Bu türde taşıma yapan işletmeler o illerde kurulur. Sektörde zaten D2 Yetki belgelerinde araç sayılarında artış vardır. Bu tür taşımalarda sektör içinden dışından yöneliş vardır. UBAK istatistiklerine bakıldığında açıkça görülmektedir.

Y Belgesi hatlarının ve bu hatlarda çalışan araçların ve çalışanların çalıştıranların haklarının korunarak aynen D4 Yetki belgesine bire bir devri tüm bu tartışmaları bitirir. İlâve hat ve araç talepleri bakanlık tarafından yerel yönetimlerle, UKOME ve İl Trafik Komisyonları görüş ve kararlarıyla karşılanabilir. Burada İl valileri yerine Ulaştırma Bölge Müdürlükleri devreye girer. Yönetmelik de bunu emrediyor. Y Belgeli taşımacıların, sıkıntılarında bir başka konu D4 Yetki belgesine geçiş ile ilgili, bir yetki belgesine 10 adetten fazla araç kayıt edilememesi şartı en çok Motorlu Yolcu Taşıma Kooperatiflerini ve bu türde faaliyet gösteren şirketleri zorlayacaktır. S.S.Motorlu Yolcu Taşıma Kooperatifleri’nde en büyük sorun üye araç sayılarının çokluğudur. Y Yetki belgesine sahip ve 70 - 80 adet üye aracı olan kooperatif ne yapacaktır? D4 Yetki belgesi alması mümkün değildir ancak üyelerinin müktesep hakları korunarak bireysel D4 Yetki belgesi alabilirler bu durumda taşıma hattı ne olacaktır.

 

ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

 

Bir taşıma hattında birden fazla yetki belgesi verilmesi yönetmeliğe göre mümkün görülüyorsa da taşıma hattının sahibi Y Belgesine göre kooperatiftir. Çalışan araçlar üyelerinin araçlarıdır.

Kooperatif üyelerine bu hat üye ve araç sayısına göre dağıtılırsa, Kooperatifin tüzel kişiliği ne olacaktır?  Demirbaş araçları ne olacaktır?

Kooperatifin fesh edilmesini ortaklara aynen bireysel olarak bu hakkın devredileceği düşünülebilir. Yönetmelikte böyle bir hüküm var mıdır?

Yoktur! Öncelikle fesh akla getirmektedir ya da şirketleşme. Fakat bu da KTY göre mümkün görülmemektedir. Çünkü hat güzergâh Y Belgesinde Kooperatif adınadır. Burada da en fazla 10 araç kısıtlaması ve sözleşmeli taşıt çalıştırılmaması karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulama yurt genelinde yolcu taşıma kooperatifleri için 2010 yılından sonra büyük sorun çıkaracaktır.

Çözüm ne olabilir?

Sadece Y Belgeli SS motorlu yolcu taşıma kooperatiflerine müktesep hakları korunarak bir sefere mahsus araç sayıları sabit kalmak şartıyla D4 Yetki belgesine geçişleri sağlanabilir.

Bu aşamada yeni ilâve araç talepleri kabul edilmez. Bir taşıma hattında sadece bir şirketin ve kooperatifin olması da sakıncalı bir durumdur.

Bu durum tekelleşmeye sebep olur mu? Olmaz mı? Bakmak lazım.

Rekabet olmadığı içi Rekabet Kurulu müdahil bile olabilir. Hassas bir konu…

Sonuç itibariyle, D4 Yetki Belgesi yönetmelikteki bu şekliyle yürürlüğe girerse çok tartışılacaktır. Bu şekliyle uygulanması mümkün değildir. Bakanlığın bu düzenleme ile ilgili olarak âcilen bir genelge yayınlayarak, tereddütleri gidermesi şarttır. “Daha zamanı var 2010 yılında yürürlüğe girecek” diyerek bu günlere gelinmiştir.

“Uygulama başlasın ondan sonra bakarız” anlayışı bu taşımalarda kaosa ve kargaşaya sebep olur. Anladığım kadarıyla Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde konuya vakıf uzman da yoktur. Taşımacıya sağlıklı bilgi verilmemektedir. Bu durum da tereddütleri ve endişeleri sektörde artırmaktadır.

Bu tereddütler giderilmezse ve uygulama bu şekliyle yürürlüğe girerse feryatları figanları o zaman dinleyin.  Eylemler, Kontak kapamalar, asıl o zaman ortaya çıkacaktır.

TESK, TŞOF, Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği ve İl Ticaret Odaları; dolayısıyla TOBB devreye girecektir.

Sektörün potansiyel eylem gücü bu kesimdedir. Gerek araç sayısı, gerek istihdamı ile büyük bir güçtür. Bireysel taşımacıların lokomotifi olduğu bu sektörel güç çok ses getirir. Haklarını da söke, söke alırlar.

Şehirlerarası yolcu taşımacıları ve Turizm Taşımacıları olarak bizler de hak nasıl aranırmış, alınırmış bakarız, öğreniriz!.. Bakın göreceksiniz.


20908 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 364 Puan Verildi
 Kaynak :  NUSRET ERTÜRK

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 14 )   

 erol

Tarih : 05.11.2013 19:57:34  

  kaçak yolcu taşımacılıgı

Kayıtlı İp: 88.252.79.153


nevşehir nigde arası taşımacılık bir koop fakat burda nevşehirden derinkuyu il
 mehmetsıddık kaya

Tarih : 16.03.2013 09:44:01  

  d4 belgesi

Kayıtlı İp: 88.250.60.207


ben 15 yıldır taşlıcay ağrı arası yolcu taşimacılıgı yapıyorum..çok vergiler ödedım.çok param gitti..somn iki yıldır evime ekmek götüremiyorum..şimdide d4 belgesi diyorlar.anlamadım bizde 40 araç var..10 tanesi özmal.digerleride bedel vermiş yıllardır..kiralama görünüyor.d4 de 10 araca 2041 tl istiyor diger araçlarada araç başı 2041 tl istiyor...birde herkes alabilir diyor....nasıl bi kanun nasıl bir devlet.milleti kavgaya olaya sürüklüyor..15yıldır ben çalışıyorum.her türlü vergisini harcını kahrını ödemişim..şimdi biri gelip belge alıp çalişacak...o zaman beni öldürsün sonra o çalışsın
 yeni güzelköy rize

Tarih : 11.12.2012 21:13:38  

  d4

Kayıtlı İp: 78.162.125.202


ben köyden şehire 10 km uzakta olan köydeyim benim müsübüsüm var bana d4 belgesini alacakşin diyorlar almassan arabayi bağlarız diyor tfafik ben zaten 1 sefer yapiyorum ayni güzelkahi kullanan şehir içi kullanan münübüs var ona d4 belgesi sormuyorlar oda ticari bende ticari oda m bende m bize haksızlık olmuyormu masrafi 2300 tl tutuyor zaten iş yok nerden bulalım bu pari yetgilerden yardım bekliyoruz biz mağduruz
 Mikail

Tarih : 26.12.2011 00:48:01  

  Bilgi

Kayıtlı İp: 85.102.84.45


Konu ile ilgili Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Nusret Beyden telefonla bilgi alabilirsiniz. Biller aşağıdadır.İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Yavuz Selim Mah. Yavuz Selim Cad. No:18 A. Azim İş Mrk. Kat.3 D.2 34220 Esenler/İSTANBUL Telefon : 0 212 658 3210 - 0 212 658 2055 Faks : 0 212 658 3280 E-posta : info@tof.org.tr
 yusuf celik

Tarih : 23.12.2011 21:58:54  

  d 4 belgesi

Kayıtlı İp: 88.232.90.196


BİZ ZONGULDAK EREGLİ KÖYLERİNDEN YOLCU VE İŞCİ VE ÖGRENCİ CEKİYORUZ . BİZE 96/16 KARARLA M PLAKASI VERİLDİ BİZE PLAKARIMIZI VERİP BU D 4 BELGESİNE ALMAYA YÖNELTİYORLAR BİZ BU BELGEYİ ALMAK İSTEMİYORUZ .KİMSE CIKMIYOR BU KONUDA BİZE BİLGİ VERMİYORLAR YETKİLİLER. BİZE BU KONUDA BİLGİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ
 akın

Tarih : 17.11.2011 11:41:14  

  yeter artık ne alacagımızı şaşırdık

Kayıtlı İp: 78.189.226.14


buyuk mevlalarla yetişemez olduk bize hep veriyorsunuz ama hiç sahip çıkmıyorsunuz tutun artık elımızden yetmedimi herşeye zam d4 alıcam nasıl alcam simdi
 d4 mağduru

Tarih : 21.03.2011 23:56:49  

  d4 içi doldurulmadan çıkarılımış

Kayıtlı İp: 78.164.121.57


Ankara Beypazarı arası çalışan firma sahibiyim d4 dediler kökten firmam felç oldu benim mağduriyrtimi kim ödeyecek.. 2011 ilk müracat edenlerdenim yasa gereği özmal yazayım dedim 45 gün bekledim 1 araç zor yazdım şimdi ise 10,2011 kadar durduruldu diyorlar sırf bir müdür nam yapsın diye bunu çıkarmış bakanda onaylamış ,ulaştırmaya gidiyorum başka,konuşuyor,bölgeye gidiyorum başka yazıklar olsun bunlara d 4 dediler herkesi mağdur ettiler onlar mağdur firma var ama ne yapalım mahmut beyin namı yürüsün
 volkan

Tarih : 04.02.2011 00:30:46  

  Sektör

Kayıtlı İp: 188.58.232.232


Sn Nusret bey size şunu ima etmek isterimki bugün büyük şehirlerde servis taşımacılıgı yapan firmalar zaten yolunu yordamını kendı ıstedıklerı gıbı çevirebiliyor.Servis düzergahlarında yazan semtlerde sizce araç düzgün servisinde çalışıyorki. Bireysel taşımacılar artık eskısı gıbı rahat değil mazot almış başını gidiyor arabalar sadece mazot parasına çalışır durumda D4 belgesi falan artık mıllete hikaye gıbı gelıyor. Koskoca İstanbulda bile servıs arabası plakaları donmasın dıye 8 takla atan firmalar bugun D4 içinde bışeyler uydurur. Hayırlı Cumalar
 AFYON HOCALAR

Tarih : 22.01.2011 19:23:43  

  Y BELGESİ VE D4

Kayıtlı İp: 88.250.65.121


İŞSİZLIK VAR ACLIKVAR SIGORTALI ISCI ALDIM 20/11 2010 DA SIFIR ARAC ALDIM ARALIK 20 DEİLÇE EMNIYETINE VERDIM DOSYADA EKSIK YOK KOMISYON KURULUPAFYONA HALA GECMEDI 500+10+10 YATIRDIM SIMDI Y PLAKASINI TTAKMAK ICIN KOMISYONU KURUP Y YI VERMEDILER DIYE BANA 5110 TL DAHAMI SOKTULAR YATIRDIĞIM PARALAR LA BU DEVLET BATIRACAK BIZI
 ali elma

Tarih : 27.12.2010 18:26:11  

  HİZMET EDEN KAZANIR......

Kayıtlı İp: 88.224.155.24


BU İŞTE ÇOK HAVA PARASI DÖNÜYORDU AMA ŞİMDİ BİTTİ ARTIK ÜÇ BEŞ KİŞİYE İZİN VERİLİYORDU ONLARDA KAFASINA GÖRE İŞ YAPIYOR HATTIM VAR DİYE HİZMET YAPMIYORDU AMA ŞİMDİ BİTİYOR ÇOK MUTLUYUM KİM NE DERSE DESİN KARDEŞİM REKABET OLACAK BAKKALIN KARŞISINA MEGA SÜPER MARKETLER AÇILIYODA NİYE DOLMUŞUN KARŞISIN A DOLMUŞÇU ÇIKMASIN VALLAHİ BİLLAHİ SÜPER SÜPER ARTIK HİZMET ZAMANI KİM HİZMET EDERSE O KAZANACAK.BAKIN HASTANEYE GİDİYOSUN DOKTOR SEÇİYOSUNDA DOLMUŞA BİNERKEN NİYE FİRMA SEÇMEYEYİM .HAKSIZMIYIM
 ercan polat

Tarih : 22.12.2010 22:35:54  

  nusret bey sanki türkiye hiç gelişmemiş gibi yazmışsınız

Kayıtlı İp: 212.156.0.79


gsm şirketleri internet verecegiz dedigin de ttnet şirketi veremesin dedi sizin dediginiz yolarda eskiden araçlar yanyana tek şerit istikameti vardı şükürler olsun artık yollar duble 10 yıl önce türkiyenin nersinde ünüversite vardı bence biz bu işi gelecegin teminatı genlere soralım toplu taşıma şirketleri cogaldıkca yoldaki kalabalık tirafik önlenmiş olacak dogrusu nusret bey size hiç yakıştıramadım kan gövdeyi götürür lafını küçük düşünmeyin türkiye çok büyük dürüs çalışan herkese bu ülkede ekmek var rekabet şart insan lar cep tlfonuyla konuşamıydu şimdi sohbet ediyorlar
 ismail keser

Tarih : 12.12.2010 21:56:19  

  kağıt parçasını belge diye satıyorlar.

Kayıtlı İp: 46.1.117.218


Bugidişle d4 te çıkar d5 te fazlasıda.Çünkü bu hükümetin işi bu uyduruk kaydırık belgeleri on milyarlara satmak.Benim bildiğim vergi levhası olan ve odAya kayıtlı olan taşımacı esnafının bu işi yapabileceğidir.Bu belgelerin sayısı arttıkça korsanında artışı sağlanacaktır.çünkü insalarda bu belgeleri alacak güç bırakmadılar.bir belgenin hükmü var madem vergi dairesine kayıt olmadan neden bu belgeler şart koşulmuyor.neden olacak devlet önce vergiyi garantiliyor sonra bu belgeleri şart koşuyor.alamayan taşımacıda rüşvetle işini dönderiyor.
 hüseyin

Tarih : 11.12.2010 06:26:44  

  d4 çıksın kardeşim

Kayıtlı İp: 188.41.7.54


d4 tekelleşmenin önüne geçecek çıksın ki serbest rekabet olsun vadantaş hizmeti daha iyi alsın her önüne gelen minibüs alıp ta kendini ateşe atmaz ekmek kapısı olan insanlar yapar yapıyoda zaten herkes tutturmuş bi yol gidiyor adamı olan herşeyi yapıyor kendine güvenen yapar bu işi 10 sene evvel belgemi vardı kavga dövüş olsun hiç birşey olmaz
 mustafa ertit

Tarih : 16.11.2010 11:02:24  

  kanun çıkarmak önrmli değil çıkardığın kanunu uygulatmak önemlidir.

Kayıtlı İp: 188.58.152.88


hükümet habire kanun çıkarıyor.bu çıkardığı kanunları bir türlü uygulamaya koyamıyor.takibini yapıp uygulatamuyor.çıkan kanunlar çok zor şekilde uygulamaya konuyor.insanları mağdur edecek şekilde kanun çıkarılmamalıdır.çıkan kanunlar eşitlik ilkesine uygun olmalıdır.vatandaşı hükümet çıkan kanunların iptali için mahkemelerde uğraştırmasın.hükümetin içinde bir sürü hukuk profösörü var.bunlar ne yapıyor acaba?vatandaşı mağdur edecek şekilde;ağzından ekmeği alınaçak şekilde kanunlar çıkıyor.bunları düşünelim öyle kanunlar çıkaralım.al ötekini vur berikini yapmayalım lütfen.hayırlı bayramlar.
  Sayfalar : İlk Sayfa - [1] - Son Sayfa

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Şehirlerarasında Ulaşılabilirlik

 18.02.2013

Karayolu yolcu taşımacılığında kağıtlara ve biletlere veda zamanı

 05.06.2012

Engelliler için seyahat rahatlığının sağlanması

 16.03.2012

Anatif Turizm Taşımacıları Derneği kuruluyormuş

 02.01.2012

Karayolu yolcu taşımacılığında kâğıtlara ve bilete vedâ zamanı yaklaşıyor...

 02.01.2012

D4 belgesinde son gelişmeler

 17.10.2011

Harem Otogarı ve yaşanan sıkıntılar

 05.10.2011

Bayramda yaşanan trafik kazaları

 09.12.2010

Kaçak ve korsan taşımanın kaynağı

 13.10.2010

D4 yetki belgesi ve sektördeki endişeler

 27.09.2010

Sektörümüz ve Sektör Meclisi

 06.08.2010

Otobüs biletlerine Kimlik Numarası

 20.07.2010

Turizm taşımalarına doğru yöneliş... (2)

 25.06.2010

Turizm taşımalarına yöneliş var

 15.06.2010

Şoförlerin Sosyal Güvenliği yok...

 12.05.2010

 
 
 

 

 Köşe Yazıları

SÜMER YIĞCI

SÜMER YIĞCI
sumer.yigci@gulegule.com.tr

Sezon öncesi son hazırlıklar

ALİ GALİP VURAL

ALİ GALİP VURAL
aligalip.vural@gulegule.com.tr

At, binicisine göre kişner

ALİ OSMAN ULUSOY

ALİ OSMAN ULUSOY
aliosman.ulusoy@gulegule.com.tr

Normale dönelim artık...

M. SAİP KONUKOĞLU

M. SAİP KONUKOĞLU
saip.konukoglu@gulegule.com.tr

Karamsar bakışla sorunlar çözülmez

SEMA GÜLEZ

SEMA GÜLEZ
sema.gulez@gulegule.com.tr

Sus Sus Sus Kimseler Duymasın

İBRAHİM ARTTIRDI

İBRAHİM ARTTIRDI
ibrahim.arttirdi@gulegule.com.tr

ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİ

MUSTAFA YILDIRIM

MUSTAFA YILDIRIM
mustafa.yildirim@gulegule.com.tr

Sorunu elektrikli otobüsler çözer

İRFAN KALKAN

İRFAN KALKAN
irfan.kalkan@gulegule.com.tr

Ekmekle oynanamaz

NUSRET ERTÜRK

NUSRET ERTÜRK
nusret.erturk@gulegule.com.tr

Şehirlerarasında Ulaşılabilirlik

ERHAN ÖZKILIÇ

ERHAN ÖZKILIÇ
erhan.ozkilic@gulegule.com.tr

Kuşku ve düşüncenin varlığı... Menfaatler ve hayâller dünyası...

NECDET FIRAT

NECDET FIRAT
necdet.firat@gulegule.com.tr

Çare, giderleri kısmak...

mustafa tekeli

mustafa tekeli
mustafa.tekeli@gulegule.com.tr

E-bilet

talip kıranşal

talip kıranşal
talip.kiransal@gulegule.com.tr

KORSAN TEŞHİS...

İLHAN VARDARLI

İLHAN VARDARLI
ilhan.vardarli@gulegule.com.tr

Sigorta primleri hortladı...

ferhat taşkın

ferhat taşkın
ferhat.taskin@gulegule.com.tr

Kör noktadan bakanlar olmak
 

 Son Haberler


 Pdf Gazete


 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.1284 2.1322
  Euro 2.9411 2.9464
 
 Hava Durumu 
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
799. SAYI ÇIKTI OKUDUNUZ MU? 799. SAYI ÇIKTI OKUDUNUZ MU?
Gazetemizin 799. sayısı çıktı Okudunuz mu?...
 
     
 Online : 2
 Bugün : 124
 Dün : 209
 Toplam : 467805
 Ip No : 54.211.190.232
     
  
 

   © Copyright - 1995- Güle Güle Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır. 

Designed by www.arma-web.com